Olet E.Ahlströmin kotikokkien omassa verkkokaupassa! 

Rakenna tunnelma kuin ravintolassa. Tervetuloa!

Privacy and Cookie Policy

Please replace this text with you Privacy Policy. Please add any additional cookies your website uses below (e.g. Google Analytics).

This privacy policy sets out how this website (hereafter "the Store") uses and protects any information that you give the Store while using this website. The Store is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. The Store may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

What we collect

We may collect the following information:

  • name
  • contact information including email address
  • demographic information such as postcode, preferences and interests
  • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

  • Internal record keeping.
  • We may use the information to improve our products and services.
  • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
  • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

  • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
  • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by letting us know using our Contact Us information

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please email us this request using our Contact Us information.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.


Meillä asiakasrekisterin pitäjänä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla asiakkaitamme rekisteristämme ja sen käytöstä. Tässä tietosuojaselosteessa haluamme kertoa mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi siitä, miten E.Ahlströmillä käsittelemme tietojasi.

 

1. Rekisterinpitäjä

E.Ahlström Group Oy (2851697-3)
Ja sen tytäryhtiöt:
E.Ahlström Oy – Liiketoiminta Suomi (2570110-2)
E.Ahlström Baltics Oü – Liiketoiminta Viro (11220176)

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Petri Nupponen
E.Ahlström Group Oy
Kuortaneenkatu 1
00520 Helsinki
010 3495 100
petri.nupponen@eahlstrom.fi

 

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisteriimme on tallennettu tietoja

- asiakasyrityksistämme ja niiden yhteyshenkilöistä
- potentiaalisista yritysasiakkaistamme
- meiltä tilauksen tehneistä kuluttaja-asiakkaista
- meiltä uutiskirjeen tilanneista kuluttaja-asiakkaista
- nettisivujen chatin kautta yhteystietonsa jättäneistä asiakkaista

 

3. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:

- Tilaussopimuksen täytäntöönpano
- Asiakassuhteen hoitaminen
- Toimintamme ja palveluidemme esittely ja markkinointi

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun käsitellä asiakastyössä ja liiketoiminnan harjoittamisessa tarvittavia tietoja.

Kuluttaja-asiakkaiden suoramarkkinoinnin osalta henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaalta saatuun suostumukseen.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisterimme sisältää seuraavat tiedot:

Asiakas- ja yhteystiedot
- Yritys
- Nimi
- Rooli/ titteli
- Osoite
- Sähköposti
- Puhelinnumero

Asiakastiedot
- Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista
- Tiedot suoramarkkinointiin liittyvistä kielloista ja suostumuksista
- Tiedot käytetyistä maksutavoista

Muut henkilötietojen kaltaiset verkkokaupasta keräämämme tekniset tiedot
- IP-osoitteet
- Käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi
- Verkkokaupan haku- ja sivuhistoria

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@eahlstrom.fi.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä jotain henkilötietoasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaiset rekisteriin kirjattavat asiakastiedot saamme:
- asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
- asiakkaalta itseltään verkkokauppatilauksen yhteydessä
- asiakkaalta itseltään uutiskirjetilauksen yhteydessä
- asiakkaalta itseltään erilaisista tapahtumista
- asiakkaalta itseltään nettisivujen chatin keskusteluista

Rekisteriin voidaan myös kirjata asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden tietoja muista yksittäisistä lähteistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta E.Ahlström Group Oy konsernin ulkopuolelle.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän (E.Ahlström Group Oy:n) toimeksiannon yhteydessä kolmannelle osapuolelle. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Mikäli tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme, että siirtojen yhteydessä noudatetaan EU-komission hyväksymiä järjestelyjä.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
- MailChimp
- Microsoft (sähköposti)
- Digia
- DB Schenker
- Salesforce
- Adobe 
- Leadoo

 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietojasi käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus välillämme on olemassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Asiakas- ja markkinointirekisteristä poistamme tarpeettomat henkilötiedot 12 kuukauden välein. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät E.Ahlström Group Oy konsernin työntekijät, joilla on peruste tietojen käsittelylle.

Asiakasrekisteriä käsittelevät myös IT-ylläpitäjämme:

- Karhu Helsinki Oy
- Config Oy

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi käsittely on meille tärkeää. Tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi käytämme seuraavia suojatoimia:

• Suojaamme verkkosivujemme internetyhteyden (https)

• Käytämme palomuuria

• Salaamme tietoja (kryptaus)

• Rajaamme rekisteriin pääsyn vain niihin henkilöihin, jotka tietoa tarvitsevat

• Sitoutamme henkilökuntamme salassapitosopimuksella

• Rekisteri sijaitsee palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty

• Rekisteristä otetaan säännölliset varmuuskopiot

 

12. Evästeet

Verkkosivumme (https://www.eahlstrom.fi) käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Sivustollemme saapuessasi voit valita, mitkä evästeet haluat sallia. Tekemääsi valintaa voit muokata myöhemmin ruudun alareunassa näkyvää hammasratasta painamalla. Tämän lisäksi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä.

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme, miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa, joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä, mitä järjestelmässä seurataan. GDPR-mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii: https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Toggle Nav
Ostoskori